*
*
*

Φούρνος Ντουρουντούς

Σφακίων-Βρυσσών
Χώρα Σφακίων

73011, Σφακιά
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 (28250) 91270

Fax: +30 (28250) 91230