*
*
*

Ntourountous Bakery

Sfakia-Vrysses
Chora Sfakion

73011, Sfakia
Greece

Telephone: +30 (28250) 91270

Fax: +30 (28250) 91230